Copyrights

1-) Copyrights Algemeen
2-) Aanvullende Copyright op Haakpatronen
3-) Aanvullende Copyrights op Printables

 

Als iemand iets maakt van hij/zij zelf verzonnen heeft en schrijft dit op, dan ontstaat de Copyrights ©.
Vanaf dat moment heeft hij/zij alle recht op dat ontwerp. Het is dus eigendom van diegene die het verzonnen heeft!

 

1-) Algemeen

Het ontwerp is en blijft ten alle tijden het (intellectuele) eigendom van Een Creatieve Duizendpoot  en mag alleen voor persoonlijke doeleinden gebruikt worden.

De meeste ontwerpen, of het nu communicatie-, product- of ruimtelijke ontwerpen zijn, zullen onder de bescherming van de Auteurswet vallen, van schetsontwerp tot definitief ontwerp. Het maakt niet uit wat het toepassingsgebied is; het auteursrecht geldt voor alle soorten media waarin het ontwerp wordt verwerkt, zoals drukwerk, 3D en multimedia/digitaal.

Auteursrecht (Copyright)
Volgens de wet is de ontwerper altijd automatisch eigenaar van het ontwerp. Gebruik van het ontwerp zonder voorafgaande toestemming van de maker of de eventuele rechthebbende geldt in Nederland als een misdrijf. Volgens de voorwaarden van de BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) die wij hanteren, krijgt u als klant uiteraard en automatisch een exclusieve licentie om het ontwerp te mogen gebruiken en te verveelvoudigen. Daarnaast is het is mogelijk om een regeling te treffen om het auteursrecht volledig over te dragen, zodat u als opdrachtgever eigenaar wordt van het ontwerp.

Persoonlijkheidsrechten
Ontwerpers hebben, net als alle andere makers, zogenaamde persoonlijkheidsrechten. Ontwerpen mogen niet zomaar veranderd worden en de ontwerper heeft in beginsel het recht zijn naam bij het werk te vermelden. Ook als de ontwerper zijn exploitatierechten heeft overgedragen, behoudt hij altijd zijn persoonlijkheidsrechten.

 

Zelfstandig of in opdracht ontwerpen
Of een ontwerper zelfstandig of in opdracht werkt, maakt voor het auteursrecht niet uit, dat berust (op een paar uitzonderingen na) altijd bij de ontwerper als maker. Het auteursrecht stelt de ontwerper in staat te bepalen hoe zijn ontwerp mag worden gebruikt en door wie.

 

Overdracht en licentie
Het enkele feit dat een opdrachtgever heeft betaald voor een ontwerp houdt niet in dat hij daarmee ook het auteursrecht op het ontwerp heeft verworven. Een overdracht van auteursrechten kan alleen schriftelijk, waarbij duidelijk moet worden aangegeven welke rechten precies worden overgedragen. Bij een overdracht van auteursrechten wordt de eigendom van het recht overgedragen en daarmee ook de zeggenschap over de wijze waarop het ontwerp mag worden gebruikt.
Bij een licentie krijgt de licentienemer toestemming om een ontwerp op een bepaalde wijze te gebruiken. Er wordt dan dus een gebruiksrecht verleend en de rechthebbende behoudt de auteursrechten zelf. Het is daarbij van belang duidelijk vast te leggen voor welk soort gebruik, in welke omvang en voor hoelang de opdrachtgever toestemming krijgt (en wat hij dus met het ontwerp mag doen): gebruik van basisontwerp en lay-out voor alleen dat ene jaarverslag of die ene brochure, of onbeperkt gebruik van een industrieel ontwerp voor exploitatie wereldwijd, ongeacht de periode, in welke oplage en dergelijke. Denk bij het verlenen van licenties/toestemming ook aan bewerkingen zoals een afgeleid productontwerp, of een door vertaling van huisstijl naar een winkelconcept. De verleende gebruiksrechten gelden alleen voor dat wat concreet is afgesproken.

Bron: www.auteursrecht.nl
Meer weten over auteursrecht-ontwerp? Klik dan hier

 

2-) Aanvullende Copyright op Haakpatronen

Gratis patroon
: Als men een haakpatroon openbaar zet en graag wil delen, wil dat alleen zeggen dat je dat mag gebruiken om te haken!
Je mag het haakpatroon NIET delen, NIET verkopen en NIET veranderen!
Je mag wel de link naar het haakpatroon plaatsen, dus de link naar de pagina.
Vertalen mag meestal wel (even overleggen met de ontwerp(st)er) en met terugkoppeling naar originele haakpatroon en vermelding van de ontwerp(st)er.

Kooppatroon: Als je een kooppatroon koopt, geldt dezelfde voorwaarden!
Een kooppatroon mag NIET vertaald worden(Mits de ontwerp(st)er daar toestemming voor geeft) en zeker NIET doorverkocht worden!

3-) Copyrights Printables

 

  • Je mag mijn ontwerpen NIET verkopen of aanbieden als je eigen ontwerp
  • De Printables downloaden is alleen voor persoonlijk gebruik en mag niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden
  • Je mag de prinables niet uploaden op een website van jezelf of iemand anders
  • Je mag de printables niet online publiceren

 

Uiteraard mag je een foto van het eindresultaat delen met anderen, bijvoorbeeld hoe je canvas aan de muur hangt!

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met mij op.